1. Djibouti

  Djibouti, stat på nordsidan av Afrikas horn, östra Afrika.

 2. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.

 3. kat

  kat, kath, chat, qat, cafta, Catha edulis, art i familjen benvedsväxter.

 4. al-Jazira

  al-Jazira, al-Jazeera, TV-bolag med säte i Doha, Qatar, startad 1996 av emir Hamad ibn Khalifa.

 5. araber

  araber i modern mening utgör majoritetsbefolkningen inom den s.k. arabvärlden, vilken består av Arabförbundets 22 medlemsstater och ytterligare ett antal länder – 2009 sammanlagt ca 360 miljoner.

 6. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 7. Pep Guardiola

  Guardiola, Josep (Pep), född 1971, spansk fotbollstränare och fotbollsspelare (mittfältare).

 8. Arabförbundet

  Arabförbundet (engelska Arab League), frivillig sammanslutning av suveräna arabstater.

 9. Doha

  Doha, arabiska ad-Dawḥah, huvudstad i Qatar, belägen på Qatarhalvöns östsida vid Persiska viken; 521 300 invånare (2011).
 10. bruttonationalinkomst

  bruttonationalinkomst, BNI, sammanlagda värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period (oftast ett år), justerat för faktorinkomster (löne-, kapital- och företagarinkomster) till/från utlandet.