1. retursträck

  retursträck, fågelflyttning där flyttande fåglar på grund av ogynnsamma väder- och vindförhållanden avbryter ett flyttningspass och vänder tillbaka.
 2. retur

  retu´r subst. ~en ~er ORDLED: re-tur-en
  Svensk ordbok
 3. tur och retur-biljett

  tur och retur-biljett se turochreturbiljett
  Svensk ordbok
 4. Leon Spinks

  Spinks, Leon, född 1953, amerikansk boxare, bror till Michael Spinks.
 5. amurfalk

  amurfalk, Falco vespertinus amurensis, distinkt ras av aftonfalk.
 6. Uno Florén

  Florén, Uno, 1915–83, författare, journalist.
 7. Nordenskiöldstävlingen

  Nordenskiöldstävlingen, den tidiga svenska skidsportens mest uppmärksammade tävling.
 8. Tintin

  Tintin är en seriehjälte som upplever märkliga äventyr runt hela världen och även på månen.

 9. förpackning

  förpackning, emballage, materialhölje som en vara utrustas med i samband med tillverkning eller senare.
 10. prediktionsförslag

  prediktionsförslag, autoförslag, engelska autocomplete (suggestion) eller word completion, i datorsammanhang förslag på fortsättningen av en textsträng.