1. cricket

  cricket, kricket, engelskt slagbollspel av utpräglat taktisk karaktär.
 2. återresa

  å`terresa subst. ~n återresor ORDLED: åter--res-an
  Svensk ordbok
 3. returmatch

  retu`rmatch subst. ~en ~er; äv. förk. retur ORDLED: re-tur--match-en
  Svensk ordbok
 4. returnera

  returne´ra verb ~de ~t ORDLED: re-turn-er-ar SUBST.: returnerande, returnering
  Svensk ordbok
 5. ribba

  ribb`a subst. ~n ribbor ORDLED: ribb-an
  Svensk ordbok
 6. tur

  1tur subst. ~en ~er ORDLED: tur-en
  Svensk ordbok