1. Ralf Nordgren

  Nordgren, Ralf, 1936–2014, finlandssvensk författare, lektor i svenska språket vid Helsingfors universitet 1966–89, son till Aili Nordgren, bror till Pehr Henrik Nordgren.
 2. Ralf Rothmann

  Rothmann, Ralf, född 1953, tysk författare.
 3. Einar Ralf

  Ralf, Einar, 1888–1971, kördirigent, konsertsångare (tenor) och musikpedagog, bror till Oscar R. och Torsten R.
 4. Oscar Ralf

  Ralf, Oscar, 1881–1964, operasångare (tenor), bror till Einar R. och Torsten R.
 5. Torsten Ralf

  Ralf, Torsten, 1901–54, operasångare (tenor), bror till Einar R. och Oscar R.
 6. Johann Wolfgang Goethe

  Goethe (från 1782 von Goethe), Johann Wolfgang, född 28 augusti 1749, död 22 mars 1832, tysk författare.
 7. Walt Disney

  Disney, Walter (Walt), född 5 december 1901, död 15 december 1966, amerikansk filmproducent.

 8. Kraftwerk

  Kraftwerk, tysk elektronmusikrockgrupp.
 9. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 10. Bertolt (Bert) Brecht

  Brecht, Bertolt (Bert), född 10 februari 1898, död 14 augusti 1956, tysk lyriker, dramatiker och regissör, ett av de största namnen inom 1900-talets teater.