1. rangordning

  rang`ordning subst. ~en ~ar ORDLED: rang--ordn-ing-en
  Svensk ordbok
 2. färg

  färg, i kortspel benämning på spelkortens sviter.
 3. rankningslista

  rankningslista, rankinglista, inom idrotten rangordning av personer eller lag på basis av prestationer.
 4. hit

  hit, populärmelodi som snabbt nått topplistorna ( hitlistorna), dvs. placerat sig i en rangordning av mest sålda skivinspelningar under en viss tid.
 5. kackerlackor

  kackerlackor, Blattodea (synonym Blattaria), ordning insekter, ofta förd till gruppen äggpaketerare.
 6. yrkeshierarki

  yrkeshierarki, rangordning av yrken efter anseende, status eller prestige.
 7. förstahandsyrkande

  förstahandsyrkande, det yrkande käranden eller åklagaren i en rättegång i första hand vill att domstolen ska bifalla, då flera alternativa yrkanden framställts.
 8. multidimensionell skalning

  multidimensionell skalning, statistisk teknik för att reducera dimensionen hos multivariata observationer under approximativt bevarande av något mått på avstånd mellan dem.
 9. priffe

  priffe, kortspel för fyra spelare i två lag.
 10. meritparameter

  meritparameter, storhet som används vid rangordning av material med avseende på deras lämplighet i konstruktionstekniska tillämpningar.