1. röstningsteori

  röstningsteori, valteori, matematisk vetenskapsgren inom vilken man studerar egenskaper hos olika typer av valsystem.
 2. Vasilij Golitsyn

  Golitsyn, Vasilij, ”den store Golitsyn”, 1643–1714, rysk furste, ämbetsman och militär.
 3. Notitia dignitatum

  Notitia dignitatum (senlat., ung. ’Upplysningar om ämbeten’), ett slags statskalender för det sena romerska riket, troligen tillkommen under 400-talets första fjärdedel.
 4. minister

  minister, enligt 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser benämning på sändebud (beskickningschef) av andra klassen – i likhet med envoyé – enligt rangordning fastställd vid Wienkongressen 1815.
 5. patriark

  patriark, kyrklig ämbetstitel.
 6. dvorjane

  dvorjane , egentligen ’hovfolk’, beteckning för rysk tjänsteadel från och med den absolutistiska ryska furstestatens framväxt under 1400-talet, då adelns jordägande gjordes avhängigt av tjänst i tsarens maktapparat.
 7. hackordning

  hackordning, den dominanshierarki eller rangordning som förekommer i flockar av de flesta socialt levande högre organismer, speciellt fåglar och däggdjur.
 8. engelska ligan

  engelska ligan, högsta divisionen i det engelska seriesystemet i fotboll, sedan 1992 med namnet Premier League.

 9. dervisch

  dervisch är en person inom islam som är medlem i en speciell religiös grupp.
 10. härold

  härold, ursprungligen en funktionär i heraldikens tjänst med uppgift att reglera, övervaka och registrera vapnen för i torneringar deltagande riddare.