1. brun råtta

  brun råtta, vandrarråtta, Rattus norvegicus, art i familjen råttdjur.
 2. isomeri

  isomeri är fenomenet att olika kemiska föreningar kan ha samma molekylformel.

 3. getdjur

  getdjur, getantiloper, får och getter, Caprinae, underfamilj slidhornsdjur med 26 arter på norra halvklotet.
 4. kastväsen

  kastväsen, indiskt system för social struktur och rangordning av grupper.
 5. hierarki

  hierarki (grekiska hierarchia ’ den högsta andliga myndigheten’ av hieros ’helig’ och efterleden - archia, ’-styre’, ’-herravälde’), social rangordning av kyrkligt ursprung, dvs. kyrkans ordning.
 6. höns

  höns, tamhöns, domesticerade varianter av djungelhöns.
 7. ylleindustri

  ylleindustri, industrigren med tillverkning av filt, kard- och kamgarn samt vävnader avsedda för beklädnadsändamål, inredning eller tekniskt bruk.
 8. Borås

  Borås, kommun och tätort i Västergötland (Västra Götalands län).

 9. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 10. Katarina von Bredow

  von Bredow, Katarina, född Lindén 1967, författare.