1. hinduism

  hinduism är en religion som har sitt ursprung i Indien.
 2. Taiwan

  Taiwan, Republiken Kina, stat i Östasien (angående Taiwans folkrättsliga status se Statsskick och politik).

 3. centrum–periferi-teorier

  centrum–periferi-teorier, problemformuleringar som utgår från att samhällslivets utformning och utveckling är beroende av geografiska avstånd mellan centralpunkt och omkringliggande områden.
 4. landskapsvapen

  landskapsvapen, heraldiskt vapen som symbol för ett landskap.
 5. Eskilstuna

  Eskilstuna, kommun och tätort i Södermanland (Södermanlands län).

 6. de tolv

  de tolv, Jesu närmaste lärjungar, utvalda av Jesus för att följa honom och ta emot undervisning.
 7. arkitektur

  arkitektur, byggnadskonst.
 8. tradition

  tradition, det mångdimensionella sociala arv som överlämnas från släkte till släkte.
 9. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

 10. college

  college kallas i anglosaxiska länder olika slags högre läroanstalter eller delar av dessa.