1. klassicism

  klassicism, i vid bemärkelse estetisk riktning som söker sina förebilder i den grekiska och romerska antiken.
 2. bordeauxviner

  bordeauxviner kommer från departementet Gironde i sydvästra Frankrike, kring nedre loppet av floderna Dordogne och Garonne, som strax norr om staden Bordeaux flyter samman i viken Gironde.
 3. djurspråk.

  djurspråk. Olika djurarter kommunicerar i olika stor utsträckning med djur av den egna arten, eller av andra arter.
 4. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 5. teater

  teater, ursprungligen teaterns åskådarrum, senare gruppen av åskådare och till sist hela anläggningen med både spelplats och åskådarrum.
 6. rangskala

  rang`skala subst. ~n rangskalor ORDLED: rang--skal-an
  Svensk ordbok
 7. rangordna

  rang`ordna verb ~de ~t ORDLED: rang--ordn-ar SUBST.: rangordnande, rangordning
  Svensk ordbok
 8. pinnhål

  pinn`hål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: pinn--hål-et
  Svensk ordbok
 9. tävlingsledare

  tä`vlingsledare subst. ~n äv. tävlingsledarn, plur. ~, best. plur. tävlingsledarna ORDLED: tävl-ings--led-ar-en
  Svensk ordbok
 10. seeda

  seeda [si`da] verb ~de ~t ORDLED: seed-ar SUBST.: seedande, seedning
  Svensk ordbok