1. Michio Morishima

  Morishima, Michio,  1923–2004, japansk nationalekonom, professor vid London School of Economics från 1970.

 2. neoricardianism

  neoricardianism, sraffiansk ekonomi, term som myntades på 1970-talet för att beskriva arbeten inom ekonomisk teori som utfördes i samma anda som Piero Sraffas bok ”Production of Commodities by Means of Commodities” från 1960.
 3. ekonomisk determinism

  ekonomisk determinism, i snäv bemärkelse föreställningen att ekonomiska förlopp är strängt lagbundna och inte tillåter några undantag.
 4. Piero Sraffa

  Sraffa, Piero, 1898–1983, italiensk nationalekonom.
 5. Richard Jones

  Jones, Richard, 1790–1855, brittisk ekonom.
 6. Wolfpriset

  Wolfpriset, internationellt pris som normalt utdelas årligen ”för att främja vetenskap och konst till mänsklighetens nytta”.
 7. José Saramago

  Saramago, José, född 16 november 1922, död 18 juni 2010, portugisisk författare, Nobelpristagare i litteratur 1998.
 8. Cambridgeskolan

  Cambridgeskolan, inom nationalekonomin: tankeriktningar som utgått från Cambridge University samt kretsen av denna tankeriktnings företrädare.
 9. järnhårda lönelagen

  järnhårda lönelagen, nationalekonomisk teori enligt vilken arbetarnas reallön ständigt håller sig kring ett jämviktsläge bestämt av deras existensminimum; benämningen myntades 1862 av Ferdinand Lassalle.
 10. internationell ekonomi

  internationell ekonomi, den del av nationalekonomin som behandlar orsakerna till, och de samhällsekonomiska konsekvenserna av, ekonomiska transaktioner mellan länder.