1. arbetsvärde

  arbetsvärde, mått på den mängd mänskligt arbete som går åt vid framställningen av en produkt.
 2. Chile

  Chile, stat i Sydamerika.

 3. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 4. Jean-Baptiste Say

  Say, Jean-Baptiste, 1767–1832, fransk nationalekonom, professor vid Collège de France från 1830.
 5. Anti-Corn Law League

  Anti-Corn Law League, ett 1838 bildat förbund som kämpade för att de brittiska spannmålslagarna skulle upphävas.
 6. Fernando Pessoa

  Pessoa, Fernando, 1888–1935, portugisisk författare.
 7. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 8. Panama

  Panama, stat i Centralamerika.

 9. Costa Rica

  Costa Rica, stat i Centralamerika.

 10. John R McCulloch

  McCulloch, John Ramsey, 1789–1864, brittisk nationalekonom och skriftställare, professor vid London University 1828–37, därefter chef för det brittiska statsförlaget.