1. ricardianska socialister

  ricardianska socialister, en grupp brittiska författare som på 1820- och 30-talen hävdade att arbetarna hade rätt till hela avkastningen av sitt arbete, ett krav som de grundade på David Ricardos arbetsvärdelära och på naturrättsliga argument.
 2. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.

 3. Bolivia

  Bolivia, stat i Sydamerika.

 4. Michio Morishima

  Morishima, Michio,  1923–2004, japansk nationalekonom, professor vid London School of Economics från 1970.

 5. neoricardianism

  neoricardianism, sraffiansk ekonomi, term som myntades på 1970-talet för att beskriva arbeten inom ekonomisk teori som utfördes i samma anda som Piero Sraffas bok ”Production of Commodities by Means of Commodities” från 1960.
 6. ekonomisk determinism

  ekonomisk determinism, i snäv bemärkelse föreställningen att ekonomiska förlopp är strängt lagbundna och inte tillåter några undantag.
 7. Piero Sraffa

  Sraffa, Piero, 1898–1983, italiensk nationalekonom.
 8. Richard Jones

  Jones, Richard, 1790–1855, brittisk ekonom.
 9. Wolfpriset

  Wolfpriset, internationellt pris som normalt utdelas årligen ”för att främja vetenskap och konst till mänsklighetens nytta”.
 10. José Saramago

  Saramago, José, född 16 november 1922, död 18 juni 2010, portugisisk författare, Nobelpristagare i litteratur 1998.