1. hjul

  hjul, enkel maskin med två distinkta användningsområden: som vagnshjul och som element i maskiner (t.ex. kugghjul, svänghjul).
 2. brottning

  brottning, kampsport mellan två personer.
 3. slingerköl

  slingerköl, en på vardera sidan av ett fartyg utbyggd, långsmal köl placerad mellan skrovets botten och sidorna.
 4. parkour

  parkour, kroppsövningar som bygger på snabb och effektiv förflyttning samt forcering av hinder med endast den egna kroppen som hjälpmedel.
 5. nötning

  nötning, slitage, förlust av material från ytor under inverkan av friktionskrafter.
 6. slingertank

  slingertank, tank med ballastvatten som placeras tvärs över fartyget och utformas så att vattnet vid sjögång kommer att rinna från sida till sida med en sådan hastighet att tyngden av vattnet hela tiden motverkar fartygets rullning.
 7. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 8. roll

  roll, manöver i avancerad flygning som innebär att flygplanet vrider sig kring sin längdaxel.
 9. slingring

  slingring, ett fartygs kombinerade rullnings- och stampningsrörelser i sjögång.
 10. Kongokrigen

  Kongokrigen, serie av konflikter i Kongo (Kinshasa) sedan 1996, med upprinnelse i etniska konflikter i östra Kongo.