1. slingertank

  slingertank, tank med ballastvatten som placeras tvärs över fartyget och utformas så att vattnet vid sjögång kommer att rinna från sida till sida med en sådan hastighet att tyngden av vattnet hela tiden motverkar fartygets rullning.
 2. tobaksprodukt

  tobaksprodukt, samlande benämning på cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, rulltobak för rullning av cigaretter, nässnus, munsnus och tuggtobak.
 3. casterverkan

  casterverkan, strävan hos ett hjul att ställa in sig för rullning i den yttre pådrivande kraftens riktning.
 4. flytcentrum

  flytcentrum, teoretiskt uträknad tyngdpunkt för ett fartygs vattenlinjearea.
 5. stabiliseringsfenor

  stabiliseringsfenor, relativt små roderliknande fenor placerade midskepps i fartygssidan nära fartygets botten.
 6. låstangent

  låstangent, funktionstangent som vid aktivering låser funktionaliteten för vissa tangenter på datorns tangentbord.
 7. eldledning

  eldledning, åtgärder för att tyngre vapen skall träffa avsett mål.
 8. kryptologi

  kryptologi, den vetenskap som behandlar matematiska metoder för säkra kommunikationssystem.
 9. sugande

  1su`gande adj., ingen böjning ORDLED: sug-ande
  Svensk ordbok
 10. slingerköl

  sling`erköl subst. ~en ~ar ORDLED: slinger--köl-en
  Svensk ordbok