1. Hjalmar Söderberg

  Söderberg, Hjalmar, född 2 juli 1869, död 14 oktober 1941, författare.

 2. Marta Söderberg

  Söderberg, Marta, född 1980, författare.
 3. Johan Söderberg

  Söderberg, Johan, född 1950, ekonomhistoriker, professor vid Stockholms universitet sedan 1994.
 4. Lasse Söderberg

  Söderberg, Lasse, född 1931, författare och översättare, professors namn 2002; son till Sten Söderberg.
 5. Bengt G. Söderberg

  Söderberg, Bengt Georg, 1905–85, konsthistoriker.
 6. Söderberg & Haak AB

  Söderberg & Haak Maskin AB, Staffanstorp, företag som främst importerar och säljer lantbruksmaskiner

 7. Söderbergelektrod

  Söderbergelektrod, inom elektrotekniken en kontinuerlig, självbakande elektrod för ljusbågeugnar, uppfunnen 1917 av den svensk-norske ingenjören Carl Wilhelm Söderberg (1876–1955).
 8. Söderbergska stiftelserna

  Söderbergska stiftelserna, egentligen Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, allmännyttiga stiftelser bildade 1960 i Göteborg och Stockholm genom donationer av bröderna Torsten (1894–1960) och Ragnar Söderberg.

 9. Rickard Söderberg

  Söderberg, Rickard, född 1975, opera- och konsertsångare (tenor).

 10. Tommy Söderberg

  Söderberg, Tommy, född 1948, fotbollsledare.