1. roman

  roman är en lång eller åtminstone ganska lång berättelse om människor och händelser, vanligen påhittade.
 2. Svenska Dagbladet

  Svenska Dagbladet, SvD, obunden moderat daglig morgontidning, utgiven i Stockholm.

 3. Søren Kierkegaard

  Kierkegaard, Søren, född 5 maj 1813, död 11 november 1855, dansk författare, filosof och teolog.
 4. Bengt Söderbergh

  Söderbergh, Bengt, född 1925, författare.
 5. ära, skyldighet, vilja

  ära, skyldighet, vilja, Georg Carl von Döbelns valspråk som friherre.
 6. Astrid Söderbergh Widding

  Söderbergh Widding, Astrid, född 1963, filmforskare, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet sedan 2000 och sedan 2013 universitetets rektor.

 7. detektivroman

  detektivroman, fiktionslitteratur vars främsta kännetecken är intrigens koncentration kring brottslighet, brotts begående och uppklarande av brott.

 8. nynazism

  nynazism, neonazism, beteckning som används för att beskriva de nazistiska rörelser och de till dessa knutna ideologier som vuxit fram i huvudsak sedan 1960-talet.

 9. Doktor Glas

  Doktor Glas, idéroman av Hjalmar Söderberg, utgiven 1905.

 10. dagboksroman

  dagboksroman bygger helt eller delvis på den fiktiva dagbokens form, ofta av omsorg om berättelsens trovärdighet.