1. kåseri

  kåseri, litterär genre som främst karakteriseras av lättsamt talspråksliknande framställningssätt.
 2. Artur Lundkvist

  Lundkvist, Artur, född 3 mars 1906, död 11 december 1991, författare och litteraturkritiker, ledamot av Svenska Akademien från 1968.
 3. Bo Bergman

  Bergman, Bo, född 6 oktober 1869, död 17 november 1967, författare, teater- och litteraturkritiker, posttjänsteman; ledamot av Svenska Akademien från 1925, fil. hedersdoktor 1945.
 4. fallskärm

  fallskärm, utrustning ursprungligen avsedd för flygande personals säkerhet, även använd för landsättning från flygplan av personal och materiel samt som sportredskap.
 5. Torgny Säve-Söderbergh

  Säve-Söderbergh, Torgny, 1914–98, egyptolog, professor vid Uppsala universitet 1950–80, ordförande i Comité de l’Association Internationale des Égyptologues 1976–82, preses i Vitterhetsakademien 1978–84; bror till Gunnar Säve-Söderbergh.
 6. Gunnar Säve-Söderbergh

  Säve-Söderbergh, Gunnar, 1910–48, geolog och paleozoolog, professor i geologi, särskilt historisk geologi, vid Uppsala universitet 1937–48; bror till Torgny Säve-Söderbergh.
 7. Torsten och Wanja Söderbergs pris

  Torsten och Wanja Söderbergs pris, nordiskt designpris, instiftat 1992 av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser (se Söderbergska stiftelserna).

 8. Anatole France

  France, Anatole, pseudonym för Anatole François Thibault, född 16 april 1844, död 12 oktober 1924, fransk författare och kritiker, Nobelpristagare i litteratur 1921.
 9. Gun-Britt Sundström

  Sundström, Gun-Britt, född 1945, författare.

 10. Henrik Stangerup

  Stangerup Henrik, 1937–98, dansk författare, son till Hakon Stangerup, bror till Helle Stangerup, dotterson till Hjalmar Söderberg.