1. Toshiro Mifune

  Mifune, Toshiro, 1920–97, japansk skådespelare.
 2. Conrad Hall

  Hall, Conrad, 1926–2003, amerikansk filmfotograf.
 3. Motonori Matsuyama

  Matsuyama( Matuyama), Motonori, 1884–1958, japansk geolog och geofysiker, professor i teoretisk geologi vid Kejserliga universitetet i Kyoto 1922–46.
 4. naturformation

  natu`rformation subst. ~en ~er ORDLED: nat-ur--form-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. naturbarn

  natu`rbarn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nat-ur--barn-et
  Svensk ordbok
 6. fjärran

  1fjärr`an adj., ingen böjning ORDLED: fjärr-an
  Svensk ordbok
 7. hawaiimusik

  hawaiimusik [havaj`i-] subst. ~en ORDLED: hawaii--mus-ik-en
  Svensk ordbok
 8. tänka sig

  tänk`a sig verb tänkte tänkt, pres. tänker ORDLED: tänk-er
  Svensk ordbok
 9. stranda

  stran`da verb ~de ~t ORDLED: strand-ar SUBST.: strandande, strandning
  Svensk ordbok
 10. äventyrare

  ä`ventyrare subst. ~n äv. äventyrarn, plur. ~, best. plur. äventyrarna ORDLED: ävent-yr-ar-en
  Svensk ordbok