1. hjälm

  hjälm är ett skydd för huvudet.
 2. standardisering

  standardisering, systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet med syfte att uppnå optimala tekniska och ekonomiska lösningar på återkommande problem.
 3. Tanzania

  Tanzania, stat i Östafrika.

 4. ambulans

  ambulans, i nutida språk ett motorfordon som är avsett och utrustat för vård och transport av sjuka och skadade och som får registreras som utryckningsfordon.
 5. sepsis

  sep´sis subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: seps-is
  Svensk ordbok
 6. dosis

  do´sis subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: dos-is
  Svensk ordbok
 7. osis

  o´sis subst. ~en ORDLED: os-is-en
  Svensk ordbok
 8. glansis

  glan`sis subst. ~en ORDLED: glans--is-en
  Svensk ordbok
 9. basis

  ba´sis subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: bas-is
  Svensk ordbok
 10. oasis

  oa´sis subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: oas-is
  Svensk ordbok