1. sista lasset

  sista lasset, folkloristiskt sedkomplex.
 2. Sissy Spacek

  Spacek, Elizabeth (Sissy), född 1949, amerikansk skådespelerska.

 3. sista paret ut

  sista paret ut, springlek, detsamma som änkeleken.
 4. Alfred Sisley

  Sisley, Alfred, 1839–99, fransk konstnär av brittisk börd.
 5. sluten ungdomsvård

  sluten ungdomsvård, påföljd för unga lagöverträdare som infördes 1999 och som kan ersätta fängelse för ungdomar mellan 15 och 18 år som gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet.

 6. sisa

  si`sa verb ~de ~t ORDLED: sis-ar SUBST.: sisande, sisning; sis
  Svensk ordbok
 7. ullsax

  ullsax, sisare, den ena grundformen av handredskapet sax.
 8. sisal

  sisa´l subst. ~en ORDLED: sis-al-en
  Svensk ordbok
 9. sistbemälda

  sis`tbemälda adj., maskulinum sistbemälde el. sis`tbemälta maskulinum sistbemälte ORDLED: sist--be-mäl-da, sist--be-mäl-ta
  Svensk ordbok
 10. sisalhampa

  sisa`lhampa subst. ~n ORDLED: sis-al--hamp-an
  Svensk ordbok