1. SKI

  SKI, förkortning för Statens kärnkraftinspektion.
 2. Ski

  Ski, före detta kommun i Viken fylke, sydöstra Norge.

 3. skiffer

  skiffer, fin- till medelkornig (kornen mindre än 2 mm) bergart som går att klyva till tunna plattor.
 4. skilsmässa

  skilsmässa, formell upplösning av ett äktenskap.
 5. skiktsten

  skiktsten, flerskiktat material som används inom ädelstenssnideriet.
 6. skidsport

  skidsport, motionsverksamhet och tävlingar på snö med skidor och brädor.

 7. skinhead

  skinhead, skinnskalle, medlem i ungdomsgäng som profilerar sig genom avrakat huvudhår, militant klädsel och aggressivt uppträdande.
 8. skiljedom

  skiljedom, avgörande av skiljemän i rättstvist som parterna valt att lösa utan medverkan av allmän domstol eller i fråga som enligt lag ska avgöras genom skiljeförfarande.
 9. skifte

  skifte, av jord, jorddelning, äldre benämning på fastighetsbildning på landet.
 10. skivhus

  skivhus, långsträckt byggnadskropp med minst fem våningsplan; se bild hus.