1. skivatelektas

  skivatelektas, litet parti av lungvävnad som blivit lufttomt och därför fallit samman till en skiva; se atelektas.
 2. skillerspat

  skillerspat, bastit, grön eller brun serpentinartad omvandlingsprodukt av pyroxenmineralet enstatit.
 3. skididrott

  skididrott, idrott på snö med skidor eller brädor på fötterna.
 4. skiss

  skiss, utkast, snabb, summarisk framställning i bild (ursprungligen) eller ord.
 5. skiktning

  skiktning, inom geologin detsamma som lagring.
 6. skiapod

  skiapod (av grekiska skia ’skugga’ och pous, genitiv podos ’fot’), medeltida fabelvarelse, se skuggfoting.
 7. skinka

  skinka, styckningsdel från bakdelen av gris (se styckning).
 8. Skive

  Skive, kommun och stad i Region Midtjylland, Jylland, Danmark.

 9. skiffle

  skiffle, brittisk musikform, populär 1956–58.
 10. skiffrighet

  skiffrighet, planparallell struktur hos skiffrar och grovkornigare bergarter som följd av att mineralkorn med platt- eller fjälliknande former orienterat sig parallellt.