1. skira

  skira, värma smör eller margarin för att kunna skilja det klara fettet från det grumliga bottenskiktet.
 2. skillingtryck

  skillingtryck, enkel trycksak, ofta bestående av ett halvt tryckark (8 sidor), avsedd för spridning till en större allmänhet.
 3. skivtungegrodor

  skivtungegrodor, Discoglossidae , familj stjärtlösa groddjur med ca 15 arter i Europa utom de nordligare delarna, i nordvästra Afrika samt i delar av västra och östra Asien.
 4. Skiftet

  Skiftet, finska Kihti, öppen havsfjärd i Skärgårdshavet mellan Åland och egentliga Finland.
 5. skivsignal

  skivsignal, äldre form av signal i järnvägarnas signalsystem.
 6. skivmaneter

  skivmaneter, Semaeostomae , ordning maneter med ca 45 arter i alla hav, varav fem i svenska vatten.
 7. skinn

  skinn, läder , dvs. skinn utan hår, se läder och garvning.
 8. skida

  skida, fortskaffningsredskap, se skidor och skidsport.
 9. skivepitel

  skivepitel, plattepitel, platta celler som i ett enkelt lager eller i flera skikt klär många av kroppens ytor.
 10. skiljemynt

  skiljemynt, kreditmynt, mynt med metallinnehåll av lägre värde än myntets valör.