1. skidskytte

  skidskytte, kombinationssport bestående av skidlöpning och skytte med ursprung i de internationella militärpatrulltävlingarna.

 2. Skinfaxe

  Skinfaxe, i fornnordisk religion den häst som drar solen och guden Dag över himlavalvet.

 3. skiftat fiske

  skiftat fiske, fiske som med ensamrätt tillhör en viss fastighet.
 4. skiljaktig mening

  skiljaktig mening, ståndpunkt som avviker från majoritetens vid ett avgörande i ett kollegium av ledamöter, exempelvis domstol eller myndighet som tillämpar den kollegiala beslutsformen.
 5. Skinnar Per Andersson

  Andersson, Skinnar Per, 1703–1744, bonde, riksdagsman för delar av Dalarna.
 6. skinn- och läderindustri

  skinn- och läderindustri, industrigren som omfattar produktion av halvfabrikat och färdiga produkter med hudar, skinn och pälsverk som råvara.
 7. Foreningen til Ski-Idrettens Fremme

  Foreningen til Ski-Idrettens Fremme, vanligen kallad Skiforeningen, norsk organisation för skididrott och friluftsliv, grundad 1883 på initiativ av Christiania Skiklub.
 8. laga skifte

  laga skifte, benämning på det skiftessystem för jord som infördes genom 1827 års skiftesstadga.
 9. Björn Skifs

  Skifs, Björn, född 1947, sångare, scenartist och skådespelare.
 10. after-ski-

  after-ski- [afterski`- långt a] förled
  Svensk ordbok