1. skapelse

  skapelse, universums och människans tillkomst.
 2. skapa

  ska`pa verb ~de ~t, i perf. part. ibl. skapt ORDLED: skap-ar SUBST.: skapande; skapelse
  Svensk ordbok
 3. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 4. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 5. producent

  producent, tillverkare. Inom biologin en organism som bygger upp organiska ämnen vilka kan tjäna som näring åt en konsument.
 6. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. Huang He

  Huang He, Huang Ho, Gula floden, flod i Kina; 5 460 km lång, 752 440 km2 avrinningsområde.
 9. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 10. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.