1. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 2. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 3. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 4. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.
 5. Afrodite

  Afrodite, kärlekens och fruktbarhetens gudinna i det antika Grekland.
 6. antiken

  antiken kallas perioden 800 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och romerska riket.
 7. Barack Obama

  Obama, Barack, född 4 augusti 1961, amerikansk politiker (demokrat), senator 2005–08, president 2009–17.

 8. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 9. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 10. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.