1. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 2. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 3. näring

  näring, näringsämnen, energi och byggstenar som organismer behöver för att leva, växa och fortplanta sig.

 4. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 5. Iliaden

  Iliaden, epos, troligen från mitten av 700-talet f.Kr., som anses vara skapat av Homeros.
 6. neandertalmänniskan

  neandertalmänniskan, Homo neanderthalensis, art i familjen hominider som levde för 400 000–30 000 år sedan i Frankrike, Belgien, Tyskland, Italien, södra Storbritannien, Spanien och norra delen av Mellanöstern.

 7. liv

  liv, egenskap hos organismer som utmärks av bland annat förmåga till fortplantning, ämnesomsättning och energiomsättning samt evolution genom naturligt urval.
 8. ljudvåg

  ljudvåg är en tryckvåg i luften som örat känner av och uppfattar som ett ljud.
 9. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 10. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.