1. ordning

  ordning [å`rd-] subst. ~en ~ar ORDLED: ordn-ing-en
  Svensk ordbok
 2. förbindelse

  förbin´delse subst. ~n ~r ORDLED: för-bind-els-en
  Svensk ordbok
 3. grad

  1grad subst. ~en ~er [gra`d- äv. gra´d-] ORDLED: grad-en
  Svensk ordbok
 4. värld

  värld [vä´rd] subst. ~en ~ar ORDLED: värld-en
  Svensk ordbok
 5. spela

  1spe`la verb ~de äv. spelte, ~t äv. spelt, pres. ~r ORDLED: spel-ar SUBST.: spelande (till 1,2,4--8), spelning (till 1,2,4 och 7); spel (till 1,2,4--8)
  Svensk ordbok
 6. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok