1. stött

  stött adj., neutr. ~ ORDLED: stöt-ta
  Svensk ordbok
 2. stöttal

  stöttal, antalet molekyler i en gas som per tid och area träffar gaskärlets väggar eller en tänkt yta i gasen.
 3. stötta

  1stött`a subst. ~n stöttor ORDLED: stött-an
  Svensk ordbok
 4. stötta

  2stött`a verb ~de ~t ORDLED: stött-ar SUBST.: stöttande, stöttning
  Svensk ordbok
 5. stöttepelare

  stött`epelare subst. ~n äv. stöttepelarn, plur. ~, best. plur. stöttepelarna ORDLED: stötte--pel-ar-en
  Svensk ordbok
 6. Alexandria

  Alexandria, arabiska al-Iskandarīya, stad i norra Egypten, 200 km nordväst om Kairo.

 7. megaron

  megaron, förhistorisk byggnadstyp, särskilt vanlig i Mindre Asien och det egeiska området under bronsåldern (ca 3500–1100 f.Kr.).
 8. props

  props, klent, barkat rundvirke, vanligen av gran eller furu, avsett som stöttor i gruvor.
 9. gaj

  gaj, stag av stålvajer eller tågvirke som stöttar ett rundhult i sidled på en segelbåt.
 10. VDN

  VDN, Varudeklarationsnämnden, organ stött av staten och näringslivet och verksamt 1951–72.