1. Otto I

  Otto I (grekiska Othon I), 1815–67, kung av Grekland 1832–62, son till Ludvig I av Bayern.
 2. spröjs

  spröjs, list av trä, metall (oftast bly) eller sten, använd för att foga samman flera mindre glasrutor till ett fönster.
 3. monoplan

  monoplan, beteckning på flygplan utrustade med ett vingplan i stället för två (biplan eller dubbeldäckare) eller tre (triplan).
 4. ljusterfiske

  ljusterfiske är fiske med ljuster, ett redskap som ser ut som en jättestor gaffel.
 5. ackompanjemang

  ackompanjemang är musik som stöttar en eller flera melodistämmor.
 6. appoggiatura

  appoggiatura, musikterm: långt förslag, normalt på betonad taktdel; det innebär vanligen att tonen sätts in som en oförberedd dissonans i förhållande till det underliggande ackordet (s.k. fri förhållning) för att senare upplösas till en ackordsegen ton.
 7. konflikt

  konflikt är när två eller flera personer inte kan komma överens.
 8. trimaran

  trimaran, farkost med ett centralt skrov, stöttat på vardera sidan av pontoner eller sidoskrov, vilka med utriggare eller däck är förenade med centralskrovet över vattnet.
 9. Nysvenska rörelsen

  Nysvenska rörelsen, politisk rörelse grundad 1930 av Per Engdahl.
 10. Rikissa

  Rikissa, död 1220, svensk drottning, dotter till Valdemar I (den store) av Danmark och Sofia av Minsk.