1. rigg

  rigg subst. ~en ~ar ORDLED: rigg-en
  Svensk ordbok
 2. bräde

  brä`de subst. ~t ~n ORDLED: bräd-et
  Svensk ordbok
 3. stapel

  sta`pel subst. ~n staplar ORDLED: stapl-ar
  Svensk ordbok
 4. stödja

  stö`dja äv. stö`da verb stödde stött, pres. stöder äv. stödjer ORDLED: stöd-er, stödj-er SUBST.: stödjande; stöd
  Svensk ordbok
 5. ta upp

  ta upp´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it SUBST.: upptagande (till 1--4), upptagning (till 1--4)
  Svensk ordbok
 6. bädd

  bädd subst. ~en ~ar ORDLED: bädd-en
  Svensk ordbok
 7. ihop

  iho´p adv. ORDLED: i--hop
  Svensk ordbok
 8. gods

  gods [got´s] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gods-et
  Svensk ordbok