1. resistor

  resistor, elektrisk passiv komponent (förr kallad motstånd, särskilt i sammansättningar), som används i kretskonstruktioner för att åstadkomma resistans.

 2. ritual

  ritual, standardiserat, institutionaliserat beteende med symbolisk innebörd.
 3. DCD

  DCD, Developmental Coordination Disorder, diagnos som beskriver barns motoriska svårigheter.
 4. massproduktion

  massproduktion, dels allmän benämning på produktion i stor skala, dels beteckning för fabriksmässig tillverkning i långa serier av standardiserade artiklar.
 5. domesticering

  domesticering, den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild form till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende husdjur.

 6. skruv

  skruv, samlingsnamn på fästelement av stål eller annan metall, vars främsta kännetecken är en helt eller delvis (höger)gängad, cylindrisk eller svagt konisk, oftast långsmal, kropp med huvud (skalle) i den ogängade ändan.

 7. färg

  färg är först och främst vår upplevelse av färg när vi ser till exempel en röd ros eller en gul citron.

 8. pengar

  pengar, som regel standardiserade föremål (t.ex. mynt, sedlar) som används som allmänt accepterat betalningsmedel i kommersiella sammanhang.
 9. etnisk stereotyp

  etnisk stereotyp, skapandet och användandet av standardiserade och förenklade föreställningar om en etnisk grupp och dess kultur.
 10. normalfördelning

  normalfördelning, Gaussfördelning, kontinuerlig sannolikhetsfördelning.