1. John William Strutt Rayleigh

  Rayleigh, John William Strutt, från 1873 Baron Rayleigh of Terling Place (Lord Rayleigh), 1842–1919, brittisk fysiker, professor i Cambridge 1879–84, Nobelpristagare 1904.
 2. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.

 3. struts

  struts subst. ~en ~ar ORDLED: struts-en
  Svensk ordbok
 4. strutsmage

  strut`smage subst. ~n strutsmagar ORDLED: struts--mag-en
  Svensk ordbok
 5. strutspolitik

  strut`spolitik subst. ~en ORDLED: struts--pol-it-ik-en
  Svensk ordbok
 6. strutta

  strutt`a verb ~de ~t ORDLED: strutt-ar SUBST.: struttande
  Svensk ordbok
 7. struttig

  strutt`ig adj. ~t ORDLED: strutt-ig
  Svensk ordbok
 8. nanduer

  nanduer, Rheidae, den enda familjen i ordningen nandufåglar med arterna mindre och större nandu i Sydamerika.

 9. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 10. emuer

  emuer, Dromaiidae, familj kasuarfåglar med en enda nu levande art, emu ( Dromaius novaehollandiae), som förekommer i Australien.