1. hundstarr

  hundstarr, småstarr , Carex nigra, art i växtfamiljen halvgräs.
 2. pedomorfos

  pedomorfos, evolutionär förändring hos en art som har medfört ett permanent bibehållande av ungdoms- eller larvkaraktärer hos könsmogna individer, t.ex. dun hos struts.
 3. Kalahari

  Kalahari är ett stort, sandigt område i sydvästra Afrika.
 4. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 5. Lenny Kravitz

  Kravitz, Leonard (Lenny), född 1964, amerikansk sångare, musiker och låtskrivare.

 6. Etiopien

  Etiopien, stat i nordöstra Afrika.

 7. ljumskbråck

  ljumskbråck, hernia inguinalis, bråck som uppkommer i ljumskkanalen.

 8. trattfiske

  trattfiske, fiskemetod för fiske nattetid, med hjälp av en lykta, efter framför allt abborre.
 9. fossil

  fossil är de förstenade resterna av en död växt eller ett dött djur.

 10. målkorv

  målkorv, en av flygplan bogserad strut eller vimpel, som används vid övning av luftvärnsskjutning.