1. fossil

    fossil är de förstenade resterna av en död växt eller ett dött djur.

  2. sprits

    sprits subst. ~en ~ar ORDLED: sprits-en
    Svensk ordbok
  3. konstfärdig

    konstfärdig [kån`st-] adj. ~t ORDLED: konst--färd-ig
    Svensk ordbok
  4. kartusch

    kartusch´ subst. ~en ~er ORDLED: kartusch-en
    Svensk ordbok
  5. rån

    rån subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rån-et
    Svensk ordbok
  6. glass

    glass subst. ~en, ~er äv. ~ar el. ~ ORDLED: glass-en
    Svensk ordbok