1. substitution

  substitution, term för utbyte och ersättning i många fackterminologier, inom ekonomin förhållandet att konsumenter och producenter anpassar sig till ändringar i priser, resurstillgång eller teknik genom ändrade konsumtionsmönster eller produktionsprocesser.
 2. substitution

  substitution, term för utbyte och ersättning i många fackterminologier, inom juridiken term för det fall att en avtalspart sätter in annan än sig själv som part i avtalet.
 3. substitution

  substitution [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: sub-stit-ut-ion-en
  Svensk ordbok
 4. epifani

  epifani, religionsvetenskaplig term för en plötslig gudomlig uppenbarelse; jämför epifania.
 5. e-cigarett

  e-cigarett, elektronisk cigarett, laddningsbar patron som fylls med vätska som förångas när den dras in i lungorna, avsedd att användas som substitut för tobaksrökning.

 6. enskild egendom

  enskild egendom, en makes egendom som inte är giftorättsgods.
 7. naturligt monopol

  naturligt monopol, monopol som uppstår under förhållanden där det är den logiska organisationsformen.
 8. oljetryck

  oljetryck, litografiskt tryck i färg med fernissad yta.
 9. mjölke

  mjölke, mjölkört, rallarros, Chamerion angustifolium (synonym Epilobium angustifolium, Chamaenerion angustifolium), art i familjen dunörtsväxter.
 10. skogsbruk

  skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.