1. depåbevis

  depåbevis, bevis över utländska aktier som förvaras i depå hos bank eller fondkommissionär i det land där bolaget har sitt säte.
 2. Balanites

  Balanites, släkte stjärntistelväxter med ca 20 arter, bl.a. Balanites aegyptiaca, ett tornigt savann- och törnskogsträd.
 3. skendräktighet

  skendräktighet, tillstånd där ett hondjur visar falska tecken på dräktighet.
 4. plastvaruindustri

  plastvaruindustri, plastbearbetande industri, den del av den kemiska industrin som förädlar obearbetad plast till halvfabrikat och slutprodukter av olika slag.
 5. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.