1. Suezkrisen

  Suezkrisen, konflikten 1956 mellan Egypten, Israel, Storbritannien och Frankrike.

 2. Suecia antiqua et hodierna

  Suecia antiqua et hodierna (lat., ’Det forna och nuvarande Sverige’), topografiskt planschverk över stormaktstidens Sverige.
 3. chop suey

  chop suey, maträtt som serveras på europeiska och amerikanska kinarestauranger och enklare matställen, men knappast i Kina.
 4. Eduard Suess

  Suess, Eduard, 1831–1914, österrikisk geolog och paleontolog, professor i paleontologi 1857–62 och i geologi 1862–1901 vid universitetet i Wien, även samhällsdebattör, organisatör och utbildningspolitiker, parlamentsledamot 1872–96.
 5. Beni Suef

  Beni Suef, stad i Egypten, se Bani Suwayf.
 6. Edition Suecia

  Edition Suecia , musikförlag, grundat 1930 av Föreningen Svenska Tonsättare (FST).
 7. Frans Suell

  Suell, Frans, 1744–1817, köpman och skeppsredare, kommerseråd 1802.
 8. Fenno-Ugrica Suecana

  Fenno-Ugrica Suecana, vetenskaplig tidskrift för finsk-ugrisk språk- och litteraturforskning i Sverige vilken gavs ut mellan 1978 och 1994.
 9. Corpus juris sueo-gotorum antiqui

  Corpus juris sueo-gotorum antiqui, Samling af Sveriges gamla lagar, Carl Johan Schlyters edition av Sveriges medeltida lagar.
 10. Abraham Mapu

  Mapu, Abraham, 1808–67, rysk-judisk författare.