1. Sune

  Sune, mansnamn av inhemskt ursprung, bildat av fornsvenska sun ’son’.
 2. Sune Sunesson

  Sunesson, Sune, född 1944, sociolog, professor i socialt arbete vid Lunds universitet sedan 1985.
 3. Sune Mangs

  Mangs, Sune, 1932–94, finländsk-svensk skådespelare.
 4. Sune Jonsson

  Jonsson, Sune, 1930–2009, fotograf, filmare, författare och etnolog.
 5. Sune Malmström

  Malmström, Sune, 1897–1961, tennisspelare.
 6. Sune Pettersson

  Pettersson, Sune, född 1933, jordbruksforskare, professor i växtfysiologi, särskilt ämnesomsättningens fysiologi, vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, sedan 1979.
 7. Sune Waldimir

  Waldimir (egentligen Engström), Sune, 1907–67, kapellmästare samt kompositör och arrangör av populärmusik.
 8. Sune Enoksson

  Enoksson, Sune, född 1934, sameslöjdare, verksam i Tärna, Lappland, Västerbottens län.
 9. Sune Sundahl

  Sundahl, Sune, 1921–2007, fotograf, son till Eskil Sundahl.
 10. Sune Almkvist

  Almkvist, Sune, 1886–1975, idrottare, idrottsledare, läkare.