1. Sune Svanberg

  Svanberg, Sune, född 1943, fysiker, professor i atomfysik vid Lunds tekniska högskola sedan 1980, hedersdoktor i medicin.
 2. Sune Örnberg

  Örnberg, Sune, 1925–2007, författare och tidningsman.
 3. Sune Jungar

  Jungar, Sune, född 1936, finländsk historiker, professor vid Åbo Akademi sedan 1976.
 4. Sune Stigsjöö

  Stigsjöö, Sune, 1926–89, författare och bokförläggare, VD för Zindermans förlag 1960–85 och förlagschef i Författarförlaget 1969–74.
 5. Sune Ambrosiani

  Ambrosiani, Sune, 1874–1950, kulturhistoriker och museiman, verksam vid Nordiska museet 1903–39.
 6. Sune Zachrisson

  Zachrisson, Sune, född 1932, museiman, landsantikvarie i Västerbottens län 1966–73, stadsantikvarie i Stockholm 1973–75, styresman för Nordiska museet 1975–88, direktör för Julita gård och museer 1988–92.
 7. Sune Åkerman

  Åkerman, Sune, född 1932, historiker, professor vid Umeå universitet 1980–97.
 8. Sune Carlson

  Carlson, Sune, 1909–99, företagsekonom, professor vid Handelshögskolan i Stockholm 1946–55 och vid Uppsala universitet 1958–76, chef för ekonomibyrån vid FN:s departement för ekonomiska och sociala frågor 1955–59.
 9. Sune Lindström

  Lindström, Sune, 1906–89, arkitekt, professor vid Chalmers tekniska högskola 1956–69 där han med forskningsgrupperna SCAFT och SCAPE introducerade trafiksäkerhets- och stadsbyggnadsekonomiforskning.
 10. Sune Lindqvist

  Lindqvist, Sune, 1887–1976, arkeolog, professor vid Uppsala universitet 1927–52.