1. Sune Nordgren

  Nordgren, Sune, född 1948, museiman, konstskribent, grafiker.
 2. Sune Bergström

  Bergström, Sune, född 10 januari 1916, död 15 augusti 2004, forskare i medicinsk biokemi, administratör, professor i medicinsk kemi i Lund 1947–58 och vid Karolinska Institutet 1958–80.
 3. John Sune Carlson

  Carlson, John Sune, 1929–2012, TV-producent.
 4. SUNET

  SUNET, Swedish University Computer Network, organisation som driver och utvecklar det svenska universitetsdatornätet, ett rikstäckande optiskt fibernät för landets universitet och högskolor samt över hundra anslutna bibliotek, museer, forskningsrelaterade myndigheter samt institutioner.

 5. Vic Suneson

  Suneson, Vic, pseudonym för Sune Lundquist, 1911–75, författare.
 6. Andreas Sunesen

  Andreas Sunesen (latin Andreas Sunonis), född ca 1161, död 1228, dansk kyrkoman och statsman; jämför släktartikel Hvide..
 7. Andreas Sunesen

  Sunesen, Andreas, dansk kyrkoman och statsman, se Andreas Sunesen.
 8. SUN

  SUN, amerikansk datortillverkare, se SUN Microsystems Inc.
 9. SUN

  SUN, förkortning för Svensk utbildningsnomenklatur.
 10. Sun

  Sun, egentligen The Sun, brittisk dagstidning, grundad i London 1912 inom arbetarrörelsen som Daily Herald.