1. cementationszon

  cementationszon, den del av en sulfidmineralisering som anrikats på metaller genom tillförsel från ovanliggande, av syrerikt, surt ytvatten urlakad del av mineraliseringen.
 2. glasindustri

  glasindustri, industrigren inom mineralvaruindustrin.
 3. oxidationszon

  oxidationszon, den del av en malmförekomst som ligger över grundvattenytan och där de ursprungliga sulfidmineralen oxiderats och upplösts av syrerikt, surt ytvatten.
 4. Gunnar Sorte

  Sorte, Gunnar, född 1938, norsk landskapsarkitekt, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp, sedan 1989.
 5. stoppbad

  stoppbad, avbrytningsbad , vätska använd för att avbryta framkallningen av fotografiskt material innan detta överförs i fixeringslösningen.
 6. grundsmaker

  grundsmaker är de fem smakerna salt, surt, sött, beskt och umami.
 7. pH-värde

  pH-värde är ett mått på hur sur eller basisk en vätska är.
 8. Muspelhem

  Muspelhem, fornisländska Muspellheim, i nordisk mytologi eldens rike.
 9. aspirationspneumoni

  aspirationspneumoni, lunginflammation på grund av inandning (aspiration) av mat eller uppkräkt maginnehåll.
 10. skogsdöd

  skogsdöd innebär att träd dör i skogen på grund av ”surt nedfall”.