1. syror

  syror är kemiska föreningar som kan avge vätejoner (protoner). 

 2. Sigfrid Ericson

  Ericson, Sigfrid, 1879–1958, arkitekt, verksam i Göteborg.
 3. jordskred

  jordskred, snabb massrörelse i jordtäcket över en eller flera glidytor.
 4. utströmningsområde

  utströmningsområde, område i terrängen där det sker ett utflöde av vatten ur grundvattenzonen.
 5. bakpulver

  bakpulver, livsmedelstillsatser som används i stället för jäst då degen håller så mycket fett eller socker att jästen inte kan verka eller då kort produktionstid eftersträvas.
 6. van Giesons färgningsmetod

  van Giesons färgningsmetod (efter Ira van Gieson, amerikansk neuropatolog, 1865–1913), sedan 1899 allmänt använd metod för att färga mikroskopiska preparat som skall undersökas i ljusmikroskop.
 7. sjöplommon

  sjöplommon, Nostoc pruniforme , art i gruppen cyanobakterier.
 8. osteoklaster

  osteoklaster, stora (diameter upp till 100 μm), flerkärniga celler som bryter ned benvävnad.
 9. svaveltrioxid

  svaveltrioxid, svavel(VI)oxid, SO 3, anhydrid till svavelsyra, i ren form vid rumstemperatur en vätska med kokpunkt 44,8 °C och fryspunkt 16,9 °C. I fast och flytande form finns monomeren SO 3 i jämvikt med större polymera molekyler.
 10. pH-skala

  pH-skala är en skala från 1 till 14 som anger hur sur eller basisk en vätska är.