1. meyercitron

  meyercitron, Citrus × meyeri, hybrid i familjen vinruteväxter.
 2. smaklök

  smaklök är smakorgan hos ryggradsdjur.
 3. försurning

  försurning betyder att mark- eller vattenområden fått lägre pH.
 4. Estland

  Estland är ett land i Europa.

 5. smaksinne

  smaksinne är det sinne som gör att människor och andra djur kan känna smak.

 6. Guilherme Figueiredo

  Figueiredo, Guilherme, 1915–97, brasiliansk dramatiker.
 7. vildapel

  vildapel, Malus sylvestris, art i familjen rosväxter.
 8. inströmningsområde

  inströmningsområde, område i terrängen där det sker en påfyllnad av grundvattnet.
 9. ättiksyra

  ättiksyra är en vätska som smakar surt och har en stickande lukt.
 10. Ragnarök

  Ragnarök kallas i fornnordisk religion världens undergång.