1. buffert

  buffert, inom kemi ämnen som upplösta ger lösningen egenskapen att dess surhetsgrad (protonkoncentration, pH-värde) är i det närmaste okänslig för utspädning och endast långsamt ändras vid tillsats av syror eller baser.
 2. protonpumpshämmare

  protonpumpshämmare, protonpumpsinhibitorer, PPI, läkemedel som kraftfullt hämmar bildningen av saltsyra i magsäckens slemhinna.
 3. Lygnern

  Lygnern är Hallands största sjö, och den sträcker sig även in i Västergötland.
 4. J Friedrich Miescher

  Johann Friedrich Miescher var en schweizisk biokemist. Han födder 1844 och dog 1895.
 5. Ätran

  Ätran är en å i Halland och Västergötland.
 6. vattenförorening

  vattenförorening är ett ämne som förekommer i vatten i så stor mängd att det kan skada människor, djur och växter.
 7. indikator

  indikator, eller pH-indikator, är ett ämne som används för att visa ungefär vilket pH-värde en lösning har.

 8. pH

  pH är ett mått på hur sur eller basisk en vätska är.

 9. Tuve

  Tuve, f.d. församling i Göteborgs kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 10. svaveldioxid

  svaveldioxid är en giftig gas med stickande lukt.