1. surt nedfall

  surt nedfall är regn, snö eller partiklar som faller ned på marken som är surare (det vill säga har lägre pH-värde) än naturlig nederbörd.
 2. grundsmaker

  grundsmaker är de fem smakerna salt, surt, sött, beskt och umami.
 3. pH-värde

  pH-värde är ett mått på hur sur eller basisk en vätska är.
 4. skogsdöd

  skogsdöd innebär att träd dör i skogen på grund av ”surt nedfall”.
 5. syror

  syror är kemiska föreningar som kan avge vätejoner (protoner). 

 6. pH-skala

  pH-skala är en skala från 1 till 14 som anger hur sur eller basisk en vätska är.
 7. bakpulver

  bakpulver är ett ämne som man använder när man bakar.
 8. smaklök

  smaklök är smakorgan hos ryggradsdjur.
 9. försurning

  försurning betyder att mark- eller vattenområden fått lägre pH.
 10. Estland

  Estland är ett land i Europa.