1. smaksinne

  smaksinne är det sinne som gör att människor och andra djur kan känna smak.

 2. ättiksyra

  ättiksyra är en vätska som smakar surt och har en stickande lukt.
 3. Ragnarök

  Ragnarök kallas i fornnordisk religion världens undergång.
 4. Lygnern

  Lygnern är Hallands största sjö, och den sträcker sig även in i Västergötland.
 5. J Friedrich Miescher

  Johann Friedrich Miescher var en schweizisk biokemist. Han födder 1844 och dog 1895.
 6. Ätran

  Ätran är en å i Halland och Västergötland.
 7. vattenförorening

  vattenförorening är ett ämne som förekommer i vatten i så stor mängd att det kan skada människor, djur och växter.
 8. buffert

  buffert är en lösning som kan spädas ut med ganska mycket vatten, syra eller bas utan att pH ändras.
 9. vildapel

  vildapel är ett träd.
 10. indikator

  indikator, eller pH-indikator, är ett ämne som används för att visa ungefär vilket pH-värde en lösning har.