1. tablett

  tablett, ett stycke textil som läggs under varje kuvert på ett matbord i stället för en hel duk eller som skydd för denna.
 2. tablett

  tablett, läkemedelsform innehållande en bestämd mängd verksam substans att tas in genom munnen (peroralt).
 3. tablett

  tablett´ subst. ~en ~er ORDLED: tabl-ett-en
  Svensk ordbok
 4. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.
 5. LSD

  LSD, lysergsyradietylamid, C20H25N3O, halvsyntetiskt, hallucinogent preparat, klassat som narkotikum.

 6. agar

  agar, agar-agar, gelbildande polysackarider som framställs ur olika arter av rödalger, tillhörande klassen Rhodophyceae.
 7. placebo

  placebo, inom medicinen benämning på något som används i en behandlingsåtgärd men som inte anses ha någon reell biologisk effekt på en sjukdomsprocess eller på sjukdomssymtom.
 8. angina pectoris

  angina pectoris, kärlkramp, sjukdomstillstånd i form av hopkramande smärta i bröstet, utlöst av fysisk eller psykisk anspänning (i detta fall ett symtom som kan användas som diagnos).
 9. smärta

  smärta, obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad med vävnadsskada.
 10. ginkgo

  ginkgo, tempelträd, Ginkgo biloba, art i familjen ginkgoväxter.