1. reumatoid artrit

  reumatoid artrit, kronisk ledgångsreumatism, RA, näst artros den vanligaste kroniska reumatiska sjukdomen.

 2. angina pectoris

  angina pectoris, kärlkramp, sjukdomstillstånd i form av hopkramande smärta i bröstet, utlöst av fysisk eller psykisk anspänning (i detta fall ett symtom som kan användas som diagnos).
 3. gelatin

  gelatin, polypeptid som framställs genom kokning av kollagen (ett protein som finns i bindväv) i sur eller alkalisk miljö.
 4. ginkgo

  ginkgo, tempelträd, Ginkgo biloba, art i familjen ginkgoväxter.

 5. smärta

  smärta, obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad med vävnadsskada.
 6. brustablett

  brustablett, tablett som skall lösas upp i vatten före intagandet.
 7. NSAID

  NSAID, non-steroid antiinflammatory drugs, cyklooxygenashämmare, COX-hämmare, grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkningar.
 8. multiresistent bakterie

  multiresistent bakterie, bakterie som är resistent mot flera typer av antibiotika och därmed svårbehandlad.

 9. ögonsjukdomar

  ögonsjukdomar, medicinsk specialitet, även benämnd oftalmiatrik eller oftalmiatri, som vetenskapsområde också oftalmologi.
 10. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (2015:315) varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur eller kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos.