1. depåbehandling

  depåbehandling, teknik för läkemedelstillförsel som innebär att medlet inte behöver ges så ofta som vid sedvanlig behandling.
 2. metadon

  metadon, syntetisk opioid med bland annat smärtstillande och andningsdämpande effekt.

 3. sympatikomimetikum

  sympatikomimetikum, läkemedel som ökar frisättningen av noradrenalin från nervterminaler i sympatiska nervsystemet eller imiterar effekten av denna signalsubstans på dess receptorer.
 4. diskmedel

  diskmedel är rengöringsmedel för glas, tallrikar, grytor, pannor med mera.
 5. hyposensibilisering

  hyposensibilisering, specifik immunterapi, SIT, allergivaccination, behandlingsform vid allergi vilken avses minska patientens känslighet för det allergiframkallandet ämnet (allergenet) och därmed reducera symtomen.
 6. hormonbehandling

  hormonbehandling, tillförsel av hormoner i terapeutiskt syfte.
 7. generiska läkemedel

  generiska läkemedel, generiska läkemedelsprodukter, synonympreparat, benämning på kopior av godkända läkemedelsprodukter.
 8. akut-p-piller

  akut-p-piller är ett preventivmedel som kvinnor använder för att inte bli gravida efter ett samlag.
 9. linguett

  linguett, resoriblett, tablett avsedd att placeras under tungan för absorption av läkemedlet från munnens slemhinna.
 10. sängvätning

  sängvätning, nattlig enures, nattväta, urinavgång under sömn ( primär enures när barnet aldrig varit nattorrt, sekundär enures när barnet tidigare varit nattorrt).